Į 2022-uosius – su nauju adresu ir veiklos strategija

Gerbiami Kauno menininkai,

Nauja galerija, tarptautiniai bendradarbiavimo projektai ir naujas biuras sparčiai veidą keičiančiuose Kauno Šančiuose – naujos Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus (LDK KS) iniciatyvos, lydinčios į Naujuosius 2022 metus, kai miestas perims Europos kultūros sostinės vėliavą. Užbaigti senus ir pradėti naujus darbus padėjo mūsų skyriaus bendruomenės aktyvumas ir kompetencijos.

LDS KS tarybos nariams noriu padėkoti už intensyvų pirmųjų šešių pastarųjų mėnesių darbą: ne tik ruošėmės ateinančių metų kūrybiniam sezonui, bet ir išsigryninome skyriaus veiklos strategiją, aptarėme lūkesčius, norus, įsivertinome galimybes.

Kultūros metais – kūrybinės iniciatyvos

LDS KS nariai Europos kultūros sostinės metais pakvies į ne vieną iniciatyvą. Stiklo ir monumentaliųjų menų sekcijos pirmininkė Valda Verikaitė rengia stiklo ir skulptūros objektų projektą EKVATORIUMAS, tapybos sekcijos pirmininkė Rebeka Bruder – tapybos ir socialinių medijų projektą AKTUALIJOS, keramikos sekcijos pirmininkė Kristina Ancutaitė ir menininkė Eglė Česonytė-Straigienė – industrinės keramikos projektą MEKKA, tekstilės sekcijos pirmininkė Jolanta Šmidtienė – tekstilės ir instaliacijų projektą REABILITACIJA.

Įvertinus projektų pobūdį ir intensyvumą, LDS KS meno projektams pasirinktas „migruojančios galerijos“, prie konkrečios vietos nepririštos meno erdvės, modelis. Šitaip atsižvelgiame į pandemijos nulemtą situaciją, kai tradicinės meno erdvės nefunkcionuoja įprastu ritmu, o menininkui paprasčiau pačiam rasti susitikimo su kultūros vartotojais vietą ir laiką.

Įgyvendinant iniciatyvas, ketinama derinti viešąsias urbanistines ir su jomis susijusias parodų erdves. Veikla siejama su Kauno erdvės urbanistiniais ir socialiniais ypatumais, istorija. Šitaip projektas išsprendžia ir meno erdvių Kaune trūkumo problemą ir suteikia galimybę konceptualiai pristatyti žiūrovams instaliacijų tipo kūrinius.

Laikini namai kuriami Šančiuose

LDS KS nuo šiol reikės ieškoti ne Rotušės aikštėje, o buvusiame „Drobės“ fabrike Šančiuose. Organizacijai ir toliau priklausys abu Senamiesčio pastatai, bet veikla perkeliama į atnaujintą verslo ir kūrybos centrą, kuriame nuomojamos patalpos.

Sprendimą atsisakyti biuro patalpų senamiestyje paskatino būtinybė optimizuoti veiklą ir biudžetą ir skirti daugiau dėmesio turimų pastatų atnaujinimui ir pritaikymui galerijos veiklai. LDS KS – asociacija, ne pelno organizacija, turinti išsilaikyti iš nekilnojamojo turto nuomos, o narių meno veiklos prezentacijai ieškoti projektinių lėšų.

LDS Rotušės aikštėje priklauso du pastatai: viename jų, Rotušės a. 26, veikė LDS KS biuras, gretimame – aukštus meninės kokybės standartus daugiau nei du dešimtmečius demonstruojanti galerija „Meno parkas“ (Rotu64s a. 27). Ji, kaip ir Kauno meno istorijos paveldu pelnytai vadinama 28 metus veikianti kavinė „Skliautai“ ir miestiečių bei turistų pamėgta „Šokoladinė“, ir toliau sėkmingai tęs savo veiklą. Keleriems metams nuspręsta papildomai išnuomoti tik du kabinetus, kuriose iki šiol veikė LDS KS.

Šiuo laikotarpiu aktyviai dalyvaujant ES ir Lietuvos Respublikos projektuose, finansuojančiuose kūrybinių industrijų plėtrą, planuojama etapais renovuoti turimas senamiesčio patalpas. Nuomos konversijos tikslas – suformuoti dar vieną parodų erdvę, sukurti veiklos ir paslaugų paketą, skirtą verslo sektoriui ir garantuojantį skyriaus išsilaikymo mechanizmą, kad sugrįžtume į miesto širdį turėdami jau dvi galerijas, galinčias užtikrinti modernias paslaugas menininkams ir lankytojams.

Daugiau nei 20 metų veikianti LDS KS galerija „Meno parkas“, plačiai žinoma dėl savo projektų įvairovės, yra nepajėgi patenkinti visų norinčiųjų eksponuotis paraiškų. Jų nuolat daugėja, o mes turime galvoti ir apie istorinio archyvo ir leidybos reprezentaciją, ir apie respublikinius, ir tarptautinius renginius, išreiškiančius sąjungos misiją – vienyti skirtingų kartų kūrėjus.

Bendras noras – būti atviriems ir matomiems

Pagrindinis menininkų noras – būti matomiems, turėti asmeninės kūrybos pristatymo ir viešinimo galimybes. Kalbėdami apie kūrybinių tradicijų tęstinumą ir naujoves, skyriaus kūrybinių sekcijų pirmininkai buvo vieningi – užuot nukrypus į sekcijų projektus, kur kas svarbiau sudaryti galimybes menininkams plačiau viešinti savo kūrybą ir pasiekti platesnę auditoriją.

LDS Kauno skyrius miesto kultūros bendruomenei asocijuojasi su modernistinės meno tradicijos puoselėjimu, tolerancija meno stiliui, žanrui, tradicinei dailės sričiai ir atvirumu šios kūrybos vartotojui – tradicinių parodų lankytojui, edukacinių renginių dalyviui.

Tad artimiausių metų veiklą įkvėpė samprata, kad, siekdama būti moderni, konkurencinga, žinoma ir efektyvi, LDS KS, kaip organizacija, privalo keistis, ieškoti inovatyvių ir nestandartinių sprendimų, labiau įtraukti savo narius šiuos sprendimus realizuojant, tapti dar atviresnė bendradarbiavimui ir plėsti kūrybinių idėjų turinio, formų, meninės išraiškos laukus.

Dėkoju visiems LDS KS tarybos nariams už kantrybę ir patarimus, dėmesį visų LDS KS narių poreikiams, dalijimąsi idėjomis, leidžiančiomis skatinti ir kurti pokyčius. O Jonui Venckūnui dėkoju už papildomas dizaino ir vadybos konsultacijas, Rebekai Bruder – už teisines, Violetai Jocienei – už bendradarbiavimą ruošiant LDS KS kuratorinę strategiją ir Kristinai Ancutaitei – už naujos LDS KS galerijos projektavimo darbus.

Sveikinu jus visus 2022 – ųjų proga ir linkiu kūrybiško žvilgsnio!

Pagarbiai
Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas
Ignas Kazakevičius

Skip to content