Kvietimas! Art Compensa

Art Compensa kviečia susiburti Lietuvos menininkus!

2021 m. gegužės 28–30 dienomis startuoja Art Compensa MENO ĮVYKIS – atidaroma didžiausia meno galerija Lietuvoje. Meno išraiška, tema ar žanras – Jūsų pasirinkimas!  Maloniai kviečiame dalyvauti šiame meno renginyje ir užpildyti konkursinę anketą: https://rb.gy/xmzpo2

Art Compensa kūrybinė komanda tiesiogiai bendradarbiauja tiek su menininkais, tiek su meno kūrinių pirkėjais, siekia, kad menas taptų neatsiejama jų gyvenimo dalimi! Art Compensa suteikia galimybę lankytojui įsigyti Lietuvos menininkų darbus išskirtinėmis kainomis, o meno kūrėjams – garantuoja išsamų kūrybos pristatymą. Art Compensa kūrybinė komanda kviečia menininkus tapti didžiausios meno galerijos Lietuvoje autoriais ir pasinaudoti Art Compensa Meno fondo siūlomomis bendradarbiavimo sąlygomis ir paslaugomis.

Bendradarbiavimo sąlygos renginio metu:

 • Parodos dalyvis atrenkamas konkurso būdu;
 • Parodos metu dalyviui suteikiamas 8 m2 plotas eksponuoti ir parduoti meno kūrinius;
 • Menininkas turi galimybę eksponuoti iki 5 meno kūrinių;
 • Art Compensa suteikia ekspozicijos parengimo, apipavidalinimo, apšvietimo ir garso technikos paslaugas;
 • Art Compensa suteikia ekspozicijos reklamos paslaugas;
 • Art Compensa organizuoja parodos dalyvių meno aukcioną, kuriame menininkas gali pristatyti ir parodoje neeksponuojamus meno kūrinius;
 • Art Compensa organizuoja ekskursijas ir papildomus meno renginius, kurių metu autoriai gyvai ir betarpiškai pristatomi meno publikai;
 • Dalyvis už narystę parodoje Art Compensa atsiskaityti gali per vienerius metus nuo parodos pradžios. Atsiskaityti galima padovanojant meno fondui Art Compensa 1 meno kūrinį ne mažesnės nei 500 eurų vertės arba sumokant 500 eurų dalyvio mokestį.
 • Art Compensa meno fondas tęsia bendradarbiavimą su autoriumi ir renginiui pasibaigus.

Bendradarbiavimo sąlygos renginiui pasibaigus:

 • Pasibaigus pagrindiniam Art Compensa renginiui (2021 m. gegužės 28-30 dienomis), rinktinė paroda-pardavimas tęsis dar 2 mėnesius Compensa koncertų salės erdvėse;
 • Art Compensa vienerius metus nuo pagrindinio renginio pradžios savo erdvėje organizuoja temines fondo autorių parodas, periodiškai leidžia parodų katalogus;
 • Art Compensa įsteigia Meno fondą, kurio pagrindą sudaro pirmojo renginio dalyvių kūriniai;
 • Art Compensa Meno fondas rūpinasi privačių Lietuvos bei užsienio meno galerijų, mecenatų, meno ir kultūros organizacijų partneryste, pristato Art Compensa fondo menininkų darbus užsienyje;
 • Art Compensa įsteigia internetinės prekybos platformą, kurioje prekiaujama fondo autorių kūriniais, organizuojami elektroniniai aukcionai, siūloma įsigyti rinktinius autorių darbus išskirtinėmis kainomis. Šioje platformoje autorius gali pateikti iki 10 papildomų, parodoje neeksponuotų, kūrinių;
 • Art Compensa organizuoja fondo autorių kūrybos apžvalgas, jų veiklą populiarina ir plačiai pristato socialiniuose tinkluose;
 • Art Compensa organizuoja kultūros vakarus, fondo menininkų susitikimus su suinteresuotomis meno vartotojų grupėmis ir kitais potencialiais pirkėjais;
 • Abiejų šalių susitarimu bendradarbiavimo sutartis gali būti pratęsta dar vienerių metų laikotarpiui tomis pačiomis sąlygomis.

Art Compensa MENO ĮVYKIS mums visiems taps DOVANA po pilko ir nuobodaus laikotarpio, o menininkams – puikia proga naujai pristatyti savo kūrybą Lietuvos ŽMONĖMS.

 

Kontaktai:
Projekto vadovas, kuratorius Ignas Kazakevičius;
ignas@artcompensa.com; +370 612 42 131

Reklamos ir komunikacijos koordinatorė Gabija Lydytė;
gabija@artcompensa.com; +370 686 67 047

Skip to content