LDS KS pirmininko 2021 m. II pusmečio projektinės ir administracinės veiklos ataskaita

LDS KS PIRMININKO 2021 M. II PUSMEČIO PROJEKTINĖS IR ADMINISTRACINĖS VEIKLOS ATASKAITA

Apžvelgiame svarbiausius 2021 m. II pusmečio Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus (LDS KS) organizacinės ir administracinės veiklos darbus bei įvykius.

PROJEKTINĖ VEIKLA

 • Atsižvelgiant į 2022 metais LDS KS tarybos narių kuruojamų respublikinių ir tarptautinių parodinių projektų idėjas, jų sąrašas pateiktas Meno Kūrėjų Organizacijų (MKO) programos finansavimui.
 • Pateiktos 4 projektų paraiškos naujoms LDS KS iniciatyvoms pristatyti LR Kultūros tarybos 2022 m. konkursui.
 • Pateiktos 2 paraiškos LDS KS iniciatyvoms pristatyti Kauno savivaldybės 2022 m. konkursui.
 • Pateiktas 1 projektas Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa“ konkursui kartu su 13-a partnerių iš ES ir jai nepriklausančių šalių. Projekto idėja – meno turas per Europą, kurio metu menininkų kūryba tampa e-marketingo dalimi, yra monetizuojama per edukacines veiklas, kūrybos proceso pristatymą, meno kūrinių parodas, meno kūrinių pardavimus per projekto metu sukurtą interneto prekybos platformą „kūrėjas/interesantas”.
 • Pateiktas 1 projektas ES Erasmus programosi KA220-YOU konkursui.
 • Pradėtas „Kaunas 2022“ programos priemonės „Modernizmas ateičiai“ projekto „100Kauno (at)vaizdų“ antrasis projekto etapas.
 • Peržiūrėta LDS KS skyriaus tarptautinių A. Samuolio plenerų metu kūrinių sukauptų kūrinių kolekcija ir išeksponuota Klaipėdos kultūros Fabrike (KUFA).

PERSONALAS

Optimizuotas LDS KS administravimas, lygiaverčiai paskirstant darbų apimtis. Šiuo metu LDS KS skyriuje dirba 3 darbuotojai.

 • LDS KS pirmininkas Ignas Kazakevičius.
 • LDS KS referentė Dalia Draugelienė: priima, registruoja, rengia ir tvarkos įstaigosdokumentus, koordinuoja LDS KS ir LDS komunikaciją, LDS KS narių parodinių ir kitų renginių logistikos veiklą.
 • LDS KS administratorė Milda Martusevičienė: priima, registruoja, rengia ir tvarko įstaigos dokumentus, koordinuoja įstaigos ūkinę veiklą, parodinės logistikos veiklą, viešųjų ryšių ir rinkodaros sritis.

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

Baigtas beveik metus laiko trukęs procesas dėl įsiskolinimo UAB „Ignitis“ bei AB „Energijos skirstymo operatorius“. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, atsižvelgusi į LDS KS atstovaujančio advokato Sauliaus Dambrausko 2021 m. kovo 19 d. pateiktą prašymą išnagrinėti ginčą, kilusį tarp LDS KS ir UAB „Ignitis“ bei AB „Energijos skirstymo operatorius“ dėl elektros apskaitos rodmenų deklaravimo, priėmė LDS KS palankų sprendimą. LDS KS skolų minėtoms įmonėms neturi.

LDS KS dėkoja Sauliui Dambrauskui už profesionalią operatyvią pagalbą sprendžiant situaciją.

LDS KS NEKILNOJAMASIS TURTAS

Atlikus LDS KS nekilnojamojo turto reviziją, nustatyta, jog kylant elektros ir šilumos energijos, visų paslaugų kainoms, skyrius greitu laiku negalės iš nekilnojamojo turto nuomos gaunamų pajamų operatyviai renovuoti nuomojamų patalpų. Dėl šios priežasties patalpų nusidėvėjimo procesai taps negrįžtami. Ilgalaikėje perspektyvoje būtų neįmanoma užtikrinti reikiamos kokybės ir patrauklumo nuomininkams, o gaunamos įplaukos nepadengtų elementarių skyriaus poreikių. Atlikti skaičiavimai parodė, jog siekiant pritraukti papildomų lėšų iš nekilnojamojo turto nuomos, būtinos ne mažiau kaip 600 EUR / m2 siekiančios investicijos arba pajamos iš papildomos komercinės veiklos.

Pasikonsultavus su nekilnojamojo turto ekspertais, rasta išeitis pirmajame etape koncentruotis į ilgametę LDS KS būstinę Rotušės a. 26: indeksuoti esamas nuomos kainas, investuoti į dalinį patalpų remontą, nedelsiant atlikti būtiniausius dalykus, taip užtikrinant sklandų LDS KS veiklos tęstinumą, kas ir buvo įgyvendinta.

Atliktų remonto darbų sąrašas:

 1. Sutvarkyti stogo latakai ir pakeistos kritinės būklės stogo čerpės.
 2. Sutvarkyta santechnika ir šilumos mazgas.
 3. Sutvarkytos lauko, koridorių, kabinetų durys ir durų spynos.
 4. Pakeista pastato elektros instaliacijos dalis.
 5. Įvesta signalizacija.

6. Pastatai Rotušės a. 26, taip pat ir Rytų g. 18 apdrausti.

LDS KS tarybos narių balsų dauguma pritarta šių LDS KS pastato Rotušės a. 26 patalpų nuomos kainų ir terminų nustatymui:

 • I aukštas – ne mažiau nei 15 EUR už kv. m. naudingo ploto (ne ilgiau nei 3 metai);
 • II aukštas – ne mažiau nei 9 EUR už kv. m. naudingo ploto (ne ilgiau nei 2 metai);
 • III aukštas – ne mažiau nei 5 EUR už kv. m. naudingo ploto (ne ilgiau nei 1 metai).

Pritarta sutarties su UAB „Baltic Realty Investments“ dėl 230,28 kv. m. ploto patalpos, esančios pastate, kurio unikalus Nr. 1992-0002-6026, adresu Drobės g. 62, Kaunas, nuomos nuo 2021-11- 01 iki 2025-03-01 pasirašymui. Šioje patalpoje įsikurs LDS KS biuras ir nauja meno galerija.

 

Skip to content