Sekcijos

Dailėtyros sekcija

Sekcijos pirmininkė – Violeta Jocienė

  1. Kristina BUDRYTĖ-GENEVIČĖ
  2. Kristina LIEPINAITĖ (Civinskienė)  
  3. Kotryna DŽILAVJAN   
  4. Violeta JASEVIČIŪTĖ
  5. Violeta JOCIENĖ
  6.  Raimonda KOGELYTĖ-SIMANAITIENĖ 
  7. Eglė KOMKAITĖ-BALTUŠNIKIENĖ
  8. Ignas KAZAKEVIČIUS
  9. Gintaras KUŠLYS
  10. Stasys MOSTAUSKIS
  11. Vida MAŽRIMIENĖ
  12. Rūta Marija PURVINAITĖ
  13. Aldona SNITKUVIENĖ
  14. Snieguolė SURBLIENĖ
  15. Jolanta ZABULYTĖ
  16. Rasa ŽUKIENĖ

 

Grafikos sekcija

Sekcijos pirmininkas – Gediminas Šibonis

  1. Gražvyda ANDRIJAUSKAITĖ
  2. Vladimiras BERESNIOVAS
  3. Zigmantas BRAZAUSKAS
  4. Romualdas ČARNA
  5. Greta DUOBIENĖ
  6. Lina DŪDAITĖ 
  7. Jolanta GALDIKAITĖ
  8. Greta GRENDAITĖ-VOSYLIENĖ  
  9. Kristina GEDMINAITĖ 
  10. Margarita JASILIONYTĖ VAICEKAUSKIENĖ 
  11. Alvydas JONAITIS 
  12. Oksana JUDAKOVA
  13. Milda KAIRAITIENĖ
  14. Vilija LIORANČIENĖ 
  15. Jevgenijus LUGOVOJUS 
  16. Neringa MARCINKEVIČIŪTĖ-STRAZDĖ
  17.   Evaldas MIKALAUSKIS
  18. Inga NAVICKAITĖ-DRĄSUTĖ
  19. Serena PEČIŪNAITYTĖ 
  20. Auksė PETRULIENĖ
  21. Jonas Vaclovas PULMONAS
  22. Aistė RAMŪNAITĖ
  23. Indraja RAUDONIKYTĖ
  24. Egidijus RUDINSKAS
  25. Edmundas SALADŽIUS
  26. Algimantas SNARSKIS
  27. Žydrūnas ŠLAJUS
  28. Virgilijus TRAKIMAVIČIUS 
  29. Jonas VENCKŪNAS
  30. Vita VOVERIENĖ
  31. Rasa ŽMUIDIENĖ

Keramikų grupė (prie Grafikos sekcijos) 

Sekcijos pirmininkas – Gediminas Šibonis

  1. Arvydas POŠKA
  2. Gediminas ŠIBONIS
  3. Egidijus ŠIMATONIS
  4. Daina VANAGAITĖ-BELŽAKIENĖ 

 

Keramikų grupė 

Sekcijos pirmininkė – Kristinos Ancutaitė

  1. Kristina ALŠAUSKIENĖ
  2. Anastazija ANDRIUŠKEVIČIENĖ
  3. Kristina ANCUTAITĖ
  4. Neringa ARULIENĖ
  5. Darius BARČAS
  6. Aldona VIŠINSKIENĖ
  7. Ieva BERTAŠIŪTĖ-GROSBAHA
  8. Gražina BYLIENĖ
  9. Ala ČERVONIKOVA
  10. Daina DAUKŠIENĖ
  11. Konstancija DZIMIDAVIČIENĖ
  12. Georgij FIRSUNIN
  13. Renė GABDANKIENĖ
  14. Vitalis GRIGAS
  15. Raminta IVOŠKIENĖ
  16. Nomeda JAKŪNIENĖ
  17. Eugenijus JANKAUSKAS
  18. Andrius JANULAITIS
  19.  Hilbertas JATKEVIČIUS
  20. Ilona JUNEVIČIENĖ
  21.  Rima JURELIENĖ
  22.  Ramutė JURŠIENĖ
  23. Irmantas KAZLAUSKAS
  24. Aldona KETURAKIENĖ
  25. Vilija KINDERAVIČIŪTĖ
  26. Daiva KOJELYTĖ-MAROW
  27. Akvilina KRIPAITYTĖ 
  28. Nijolė KUGINIENĖ
  29. Loreta KVIETKAUSKIENĖ
  30. Virginija LAUŽADIENĖ
  31. Elzbieta LENGVINAITĖ
  32. Rūta LISAUSKIENĖ
  33. Laima MAČIULAITYTĖ
  34.  Romas MEKIŠA
  35. Izabelė NILSSON
  36. Vytė Marija NOREIKIENĖ
  37.  Albertas OLŠAUSKAS
  38. Lilija OLŠAUSKIENĖ
  39. Kristina PAULAUSKAITĖ-RAMONAITIENĖ
  40. Dormantė PENKINSKI
  41. Giedrė PETKEVIČIŪTĖ
  42.  Elvyra Teresė PETRAITIENĖ
  43.  Skirmantas PETRAITIS
  44.   Irena PETRAVIČIENĖ
  45. Audronė PIKTURNIENĖ
  46. Artūras POČIUIPA
  47. Brigita PRANCKEVIČIŪTĖ-FIRSUNINA
  48.  Birutė PURLIENĖ
  49. Ariana RAČKAUSKIENĖ
  50. Julius RAKEVIČIUS
  51.   Daiva RAMOŠKAITĖ
  52. Remigijus SEDEREVIČIUS
  53. Audronė SKARBALIŪTĖ
  54. Eglė STEPONAVIČĖ
  55. Eglė Česonytė-STRAIGIENĖ
  56. Gražina STUNGURIENĖ
  57. Viktorija ŠIMKUVIENĖ
  58. Irena Genė ŠLANČIAUSKIENĖ
  59. Gintaras ŠPOKAS
  60. Virginija UŽUSENYTĖ
  61. Gražina VANAGIENĖ
  62. Vaidilutė VASILIAUSKIENĖ

 

Stiklo ir monumentalistų sekcija

Sekcijos pirmininkė VALDA VERIKAITĖ

1. Audronė ANDRULEVIČIENĖ
2. Viktorija ANSKAITIENĖ
3. Irina PELECKIENĖ
4. Arūnas DAUGĖLA
5. Sigita GRABLIAUSKAITĖ
6. Valmantas GUTAUSKAS
7. Jaunius Erikas KAUBRYS
8. Julija POCIŪTĖ
9. Daina RIMKEVIČIENĖ
10. Artūras RIMKEVIČIUS
11. Kamilė STANEVIČIŪTĖ
12. Gintarė STAŠAITYTĖ
13. Valda VERIKAITĖ
14. Eglė ŽURAMSKIENĖ

Monumentalistai

 1. Justina Agota DOBKEVIČIENĖ
 2. Audronė MICKUTĖ
 3.  Ieva VORONECKYTĖ
 4. Skirmantė ŽEMAITYTĖ

 

Tapytojų sekcija 

Sekcijos pirmininkė Elena Brazdžiūnienė

 1. Leonid ALEKSEIKO
 2. Gabrielė ALEKSĖ
 3. Antanas ANDZIULIS
 4. Aušra ANDZIULYTĖ 
 5. Elena  BRAZDŽIŪNIENĖ 
 6. Naglis Rytis BALTUŠNIKAS
 7. Ausma BANKAUSKAITĖ
 8. Indrė BARONĖ 
 9. Arvydas BRAZDŽIŪNAS (Dusė)
 10. Rebeka BRUDER
 11. Judita BUDRIŪNAITĖ
 12. Alvydas BULAKA
 13. Janina CELIEŠIENĖ
 14. Kristina ČIVILYTĖ
 15. Laima DRAZDAUSKAITĖ
 16. Milda GAILIŪTĖ
 17. Tomas GEČIAUSKAS
 18. Jovita GLEMŽAITĖ- MATŪZIENĖ
 19. Pranas GRIUŠYS
 20. Židrija JANUŠAITĖ
 21. Agnė JONKUTĖ
 22. Violeta JUODZEVIČIENĖ
 23. Linas JURČIUKONIS
 24. Aistė JUŠKEVIČIŪTĖ
 25. Rolandas KARALIUS
 26. Virginijus KAŠINSKAS
 27. Algirdas KYZIKAS
 28. Jūratė KLUONĖ 
 29. Eugenijus KOLMOGORCEVAS
 30. Miglė KOSINSKAITĖ
 31. Stanislava  Milda KULIKAUSKIENĖ
 32. Vytautas LAUKYS
 33. Agnė LIŠKAUSKIENĖ
 34. Raimundas MAJAUSKAS
 35. Donara MANUKIAN
 36. Eimutis MARKŪNAS
 37. Arvydas MARTINAITIS
 38. Gintarė MASKALIŪNIENĖ 
 39.  Antanas OBCARSKAS
 40.  Avydas PALEVIČIUS
 41. Saulius PALIUKAS
 42. Gintaras PANKEVIČIUS
 43. Mindaugas PAULIUKAS 
 44. Audronė PETRAŠIŪNAITĖ
 45. Rimantas PLUNGĖ
 46. Jūratė PREIKŠIENĖ 
 47. Mindaugas PRIDOTKAS
 48.   Darius RAKAUSKAS  
 49. Povilas RAMANAUSKAS 
 50. Sonata RIEPŠAITĖ
 51. Lolita RŪGYTĖ
 52. Bronius RUTKAUSKAS 
 53. Rūtilis Algirdas SLAVĖNAS
 54. Rosanda SORAKAITĖ -RAMANAUSKIENĖ
 55.  Tomas STANAITIS
 56. Simona STATKEVIČIENĖ 
 57. Ramunė STAŠKEVIČIŪTĖ 
 58. Albinas ŠIUPINSKAS
 59. Milda VALENTIENĖ 
 60. Alonas ŠTELMANAS 
 61. Daiva TANKEVIČIENĖ 
 62. Audronė UNIKAUSKIENĖ
 63. Gintautas VAIČYS
 64. Nerius VAITKUS
 65. Aušra VAITKŪNIENĖ
 66. Jovita VARKULEVIČIENĖ
 67. Valentinas VARNAS
 68. Alma VEIVERYTĖ
 69.  Eglė VELANIŠKYTĖ
 70. Giedrius ZAURA
 71. Gintaras ZUBRYS
 72.  Arvydas ŽALPYS

 

Scenografijos sekcija

Sekcijos pirmininkė Elena Brazdžiūnienė

 1. Algimantas LAPIENIS
 2. Janina MALINAUSKAITĖ

Tarpdisciplininių menų sekcija

Sekcijos pirmininkė Elena Brazdžiūnienė

 1. Aleksas ANDRIUŠKEVIČIUS 
 2. Dagnė GUMBREVIČIŪTĖ
 3. Česlovas LUKENSKAS
 4.  Darius PETRULIS
 5. Roma SERAPINAITĖ
 6. Loreta STANKUTĖ
 7.  Karolis VAIVADA

Neasocijuoti nariai  

Sekcijos pirmininkė Elena Brazdžiūnienė

 1. Patricija Czaputa-Gilytė
 2.  Gvidas LATAKAS

Akvarelės sekcija

Sekcijos pirmininkės – Violeta Židonytė

 1. Osvaldas JABLONSKIS 
 2. Benjaminas JENČIUS
 3.  Rita KIŠONIENĖ
 4. Vytautas LAGUNAVIČIUS   
 5. Valerija MEDELINSKIENĖ
 6. Genovaitė MOTIEJŪNIENĖ
 7. Eugenijus NALEVAIKA
 8. Eglė PETRAITYTĖ-TALALIENĖ
 9. Justinas PRAKAPAS
 10. Bangutis PRAPUOLENIS
 11. Marija RASTENIENĖ
 12. Rimantė Pranciška ROPYTĖ
 13. Daiva ŠLAJIENĖ
 14. Elma ŠTURMAITĖ
 15. Vidmantas VALENTAS 
 16. Violeta ŽIDONYTĖ

 

Odos, metalo ir juvelyrikos sekcija

Sekcijos pirmininkė Lolita Grabauskienė

Oda

 1. Gražina ALEKNAVIČIŪTĖ-KUPREVIČIENĖ
 2. Jūratė ARMONAVIČIŪTĖ
 3. Danutė GAJAUSKIENĖ
 4. Lolita GRABAUSKIENĖ
 5. Virginija LIGEIKIENĖ
 6. Rasa MAČIULIENĖ
 7. Relita MIELĖ
 8. Algimantas ŠLAPIKAS
 9. Ramutė TOLIUŠYTĖ

Metalas ir juvelyrika 

 1. Leonas Vytautas GLINSKIS
 2. Nijolė JOVARIENĖ
 3. Regina RINKEVIČIENĖ

 

Skulptorių sekcija

Sekcijos pirmininkas Mindaugas Jurėnas

 1. Petras AMANKAVIČIUS
 2. Robertas ANTINIS
 3. Artūras BURNEIKA 
 4. Gintaris Juozas ČESIŪNAS       
 5. Sigita DACKEVIČIŪTĖ
 6. Donatas DOVIDAVIČIUS
 7. Mindaugas JURĖNAS
 8. Gintaras KAMARAUSKAS
 9. Augustinas KLUODA
 10. Saulius KUIZINAS
 11. Kęstutis LANAUSKAS
 12. Domas Mykolas MALINAUSKAS
 13. Martynas MARTIŠIUS
 14. Vytautas NARUTIS
 15. Gediminas PAŠVENSKAS
 16. Evaldas PAUZA
 17. Marijus PETRAUSKAS
 18. Danielius SODEIKA
 19. Kazimieras Sigitas STRAIGIS
 20. Simas ŠIDLAUSKAS 
 21. Lukas ŠIUPŠINSKAS 
 22. Algimantas ŠLAPIKAS
 23. Juozas ŠLIVINSKAS
 24. Vytautas UMBRASAS
 25. Alfonsas VAURA
 26. Virginija VENCKŪNIENĖ
 27. Tadas Vosylius
 28. Tomas VOSYLIUS
 29. Artūras ŽILINSKAS
 30. Stasys ŽIRGULIS 

 

Tekstilės sekcija

Sekcijos pirmininkė Jolanta Šmidtienė

 1. Gaila AKELIENĖ
 2. Raminta BALTRUŠYTĖ 
 3. Liucija BANAITIENĖ
 4. Henrika BARTKUTĖ
 5. Veronika DABKIENĖ
 6. Zinaida Irutė DARGIENĖ
 7. Lina DRIŽIŪTĖ-MALINAUSKIENĖ 
 8. Bronislava Milda DULKYTĖ
 9. Vita GELŪNIENĖ
 10. Bronė Sofija GIDEIKAITĖ
 11. Elona GUTAUSKAITĖ-ŠUSTAREVIENĖ
 12. Eglė JESULAITYTĖ
 13. Lina JONIKĖ 
 14. Greta KARDIŠIŪTĖ
 15. Bronislava Ina KAZIUKAITYTĖ
 16. Virginija KIRVELIENĖ
 17. Milda Ona KUČINSKIENĖ
 18. Inga LIKŠAITĖ 
 19. Giedrė LUCKUTĖ
 20. Ligita MARCINKEVIČIŪTĖ
 21. Gražina MARTINKEVIČIŪTĖ
 22. Zita MATEIČA
 23. Rasma NOREIKYTĖ
 24. Jūratė PETRUŠKEVIČIENĖ
 25. Irena PILIUTYTĖ 
 26. Birutė SARAPIENĖ
 27. Genovaitė SASNAUSKIENĖ
 28. Danutė Marija SELMISTRAITIENĖ
 29. Marijona SINKEVIČIENĖ
 30. Erika STELMOKIENĖ
 31. Genovaitė Ona SURGAILIENĖ
 32. Jolanta ŠMIDTIENĖ
 33. Loreta ŠVAIKAUSKIENĖ
 34. Aldona Ona TAMOŠAITYTĖ
 35. Danutė VALENTAITĖ
 36. Almyra WEIGEL 
 37. Daiva ZUBRIENĖ 
 38.  Monika ŽALTAUSKAITĖ GRAŠIENĖ

 

Garbės narys

Goran OHLDIECK

Lietuvos dailininkų sąjungos istorija

Sekcijos

Partneriai ir rėmėjai

Skip to content