Sekcijos

Dailėtyros sekcija

Sekcijos pirmininkė – Violeta Jocienė

  1. Kristina BUDRYTĖ-GENEVIČĖ
  2. Kristina LIEPINAITĖ (Civinskienė)  
  3. Kotryna DŽILAVJAN   
  4. Violeta JASEVIČIŪTĖ
  5. Violeta JOCIENĖ
  6.  Raimonda KOGELYTĖ-SIMANAITIENĖ 
  7. Eglė KOMKAITĖ-BALTUŠNIKIENĖ
  8. Ignas KAZAKEVIČIUS
  9. Gintaras KUŠLYS
  10. Stasys MOSTAUSKIS
  11. Vida MAŽRIMIENĖ
  12. Rūta Marija PURVINAITĖ
  13. Aldona SNITKUVIENĖ
  14. Snieguolė SURBLIENĖ
  15. Jolanta ZABULYTĖ
  16. Rasa ŽUKIENĖ

 

Grafikos sekcija

Sekcijos pirmininkas – Gediminas Šibonis

  1. Gražvyda ANDRIJAUSKAITĖ
  2. Vladimiras BERESNIOVAS
  3. Zigmantas BRAZAUSKAS
  4. Romualdas ČARNA
  5. Lina DŪDAITĖ 
  6. Jolanta GALDIKAITĖ
  7. Greta GRENDAITĖ-VOSYLIENĖ  
  8. Kristina GEDMINAITĖ 
  9. Margarita JASILIONYTĖ VAICEKAUSKIENĖ 
  10. Alvydas JONAITIS 
  11. Oksana JUDAKOVA
  12. Milda KAIRAITIENĖ
  13. Vilija LIORANČIENĖ 
  14. Jevgenijus LUGOVOJUS 
  15. Neringa MARCINKEVIČIŪTĖ-STRAZDĖ
  16.   Evaldas MIKALAUSKIS
  17. Inga NAVICKAITĖ-DRĄSUTĖ
  18. Serena PEČIŪNAITYTĖ 
  19. Auksė PETRULIENĖ
  20. Jonas Vaclovas PULMONAS
  21. Aistė RAMŪNAITĖ
  22. Indraja RAUDONIKYTĖ
  23. Egidijus RUDINSKAS
  24. Edmundas SALADŽIUS
  25. Algimantas SNARSKIS
  26. Žydrūnas ŠLAJUS
  27. Virgilijus TRAKIMAVIČIUS 
  28. Jonas VENCKŪNAS
  29. Vita VOVERIENĖ
  30. Rasa ŽMUIDIENĖ

Keramikų grupė (prie Grafikos sekcijos) 

Sekcijos pirmininkas – Gediminas Šibonis

  1. Arvydas POŠKA
  2. Gediminas ŠIBONIS
  3. Egidijus ŠIMATONIS
  4. Daina VANAGAITĖ-BELŽAKIENĖ 

 

Keramikų grupė 

Sekcijos pirmininkė – Kristinos Ancutaitė

  1. Kristina ALŠAUSKIENĖ
  2. Anastazija ANDRIUŠKEVIČIENĖ
  3. Kristina ANCUTAITĖ
  4. Neringa ARULIENĖ
  5. Darius BARČAS
  6. Aldona VIŠINSKIENĖ
  7. Ieva BERTAŠIŪTĖ-GROSBAHA
  8. Gražina BYLIENĖ
  9. Ala ČERVONIKOVA
  10. Daina DAUKŠIENĖ
  11. Konstancija DZIMIDAVIČIENĖ
  12. Georgij FIRSUNIN
  13. Renė GABDANKIENĖ
  14. Vitalis GRIGAS
  15. Raminta IVOŠKIENĖ
  16. Nomeda JAKŪNIENĖ
  17. Eugenijus JANKAUSKAS
  18. Andrius JANULAITIS
  19.  Hilbertas JATKEVIČIUS
  20. Ilona JUNEVIČIENĖ
  21.  Rima JURELIENĖ
  22.  Ramutė JURŠIENĖ
  23. Irmantas KAZLAUSKAS
  24. Aldona KETURAKIENĖ
  25. Vilija KINDERAVIČIŪTĖ
  26. Daiva KOJELYTĖ-MAROW
  27. Akvilina KRIPAITYTĖ 
  28. Nijolė KUGINIENĖ
  29. Loreta KVIETKAUSKIENĖ
  30. Virginija LAUŽADIENĖ
  31. Elzbieta LENGVINAITĖ
  32. Rūta LISAUSKIENĖ
  33. Laima MAČIULAITYTĖ
  34.  Romas MEKIŠA
  35. Izabelė NILSSON
  36. Vytė Marija NOREIKIENĖ
  37.  Albertas OLŠAUSKAS
  38. Lilija OLŠAUSKIENĖ
  39. Kristina PAULAUSKAITĖ-RAMONAITIENĖ
  40. Dormantė PENKINSKI
  41. Giedrė PETKEVIČIŪTĖ
  42.  Elvyra Teresė PETRAITIENĖ
  43.  Skirmantas PETRAITIS
  44.   Irena PETRAVIČIENĖ
  45. Audronė PIKTURNIENĖ
  46. Artūras POČIUIPA
  47. Brigita PRANCKEVIČIŪTĖ-FIRSUNINA
  48.  Birutė PURLIENĖ
  49. Ariana RAČKAUSKIENĖ
  50. Julius RAKEVIČIUS
  51.   Daiva RAMOŠKAITĖ
  52. Remigijus SEDEREVIČIUS
  53. Audronė SKARBALIŪTĖ
  54. Eglė STEPONAVIČĖ
  55. Eglė Česonytė-STRAIGIENĖ
  56. Gražina STUNGURIENĖ
  57. Viktorija ŠIMKUVIENĖ
  58. Irena Genė ŠLANČIAUSKIENĖ
  59. Gintaras ŠPOKAS
  60. Virginija UŽUSENYTĖ
  61. Gražina VANAGIENĖ
  62. Vaidilutė VASILIAUSKIENĖ

 

Tapytojų sekcija 

Sekcijos pirmininkė Elena Brazdžiūnienė

 1. Leonid ALEKSEIKO
 2. Gabrielė ALEKSĖ
 3. Antanas ANDZIULIS
 4. Aušra ANDZIULYTĖ 
 5. Elena  BRAZDŽIŪNIENĖ 
 6. Naglis Rytis BALTUŠNIKAS
 7. Ausma BANKAUSKAITĖ
 8. Indrė BARONĖ 
 9. Arvydas BRAZDŽIŪNAS (Dusė)
 10. Rebeka BRUDER
 11. Judita BUDRIŪNAITĖ
 12. Alvydas BULAKA
 13. Janina CELIEŠIENĖ
 14. Kristina ČIVILYTĖ
 15. Laima DRAZDAUSKAITĖ
 16. Milda GAILIŪTĖ
 17. Tomas GEČIAUSKAS
 18. Jovita GLEMŽAITĖ- MATŪZIENĖ
 19. Pranas GRIUŠYS
 20. Židrija JANUŠAITĖ
 21. Agnė JONKUTĖ
 22. Violeta JUODZEVIČIENĖ
 23. Linas JURČIUKONIS
 24. Aistė JUŠKEVIČIŪTĖ
 25. Rolandas KARALIUS
 26. Gražvydas KARDOKAS 
 27. Virginijus KAŠINSKAS
 28. Algirdas KYZIKAS
 29. Jūratė KLUONĖ 
 30. Eugenijus KOLMOGORCEVAS
 31. Miglė KOSINSKAITĖ
 32. Stanislava  Milda KULIKAUSKIENĖ
 33. Vytautas LAUKYS
 34. Agnė LIŠKAUSKIENĖ
 35. Raimundas MAJAUSKAS
 36. Donara MANUKIAN
 37. Eimutis MARKŪNAS
 38. Arvydas MARTINAITIS
 39. Gintarė MASKALIŪNIENĖ 
 40.  Antanas OBCARSKAS
 41.  Avydas PALEVIČIUS
 42. Saulius PALIUKAS
 43. Gintaras PANKEVIČIUS
 44. Mindaugas PAULIUKAS 
 45. Audronė PETRAŠIŪNAITĖ
 46. Rimantas PLUNGĖ
 47. Jūratė PREIKŠIENĖ 
 48. Mindaugas PRIDOTKAS
 49.   Darius RAKAUSKAS  
 50. Povilas RAMANAUSKAS 
 51. Sonata RIEPŠAITĖ
 52. Lolita RŪGYTĖ
 53. Bronius RUTKAUSKAS 
 54. Rūtilis Algirdas SLAVĖNAS
 55. Rosanda SORAKAITĖ -RAMANAUSKIENĖ
 56.  Tomas STANAITIS
 57. Simona STATKEVIČIENĖ 
 58. Ramunė STAŠKEVIČIŪTĖ 
 59. Albinas ŠIUPINSKAS
 60. Milda VALENTIENĖ 
 61. Alonas ŠTELMANAS 
 62. Daiva TANKEVIČIENĖ 
 63. Audronė UNIKAUSKIENĖ
 64. Gintautas VAIČYS
 65. Aušra VAITKŪNIENĖ
 66. Jovita VARKULEVIČIENĖ
 67. Valentinas VARNAS
 68. Alma VEIVERYTĖ
 69.  Eglė VELANIŠKYTĖ
 70. Giedrius ZAURA
 71. Gintaras ZUBRYS
 72.  Arvydas ŽALPYS

 

Scenografijos sekcija

Sekcijos pirmininkė Elena Brazdžiūnienė

 1. Algimantas LAPIENIS
 2. Janina MALINAUSKAITĖ

Tarpdisciplininių menų sekcija

Sekcijos pirmininkė Elena Brazdžiūnienė

 1. Aleksas ANDRIUŠKEVIČIUS 
 2. Dagnė GUMBREVIČIŪTĖ
 3. Česlovas LUKENSKAS
 4.  Darius PETRULIS
 5.  Karolis VAIVADA

Neasocijuoti nariai  

Sekcijos pirmininkė Elena Brazdžiūnienė

 1. Patricija Czaputa-Gilytė
 2.  Gvidas LATAKAS

Akvarelės sekcija

Sekcijos pirmininkės – Violeta Židonytė

 1. Osvaldas JABLONSKIS 
 2. Benjaminas JENČIUS
 3.  Rita KIŠONIENĖ
 4. Vytautas LAGUNAVIČIUS   
 5. Valerija MEDELINSKIENĖ
 6. Genovaitė MOTIEJŪNIENĖ
 7. Eugenijus NALEVAIKA
 8. Eglė PETRAITYTĖ-TALALIENĖ
 9. Justinas PRAKAPAS
 10. Bangutis PRAPUOLENIS
 11. Marija RASTENIENĖ
 12. Rimantė Pranciška ROPYTĖ
 13. Vilius Ksaveras SLAVINSKAS
 14. Daiva ŠLAJIENĖ
 15. Elma ŠTURMAITĖ
 16. Vidmantas VALENTAS 
 17. Violeta ŽIDONYTĖ

 

Odos, metalo ir juvelyrikos sekcija

Sekcijos pirmininkė Lolita Grabauskienė

Oda

 1. Gražina ALEKNAVIČIŪTĖ-KUPREVIČIENĖ
 2. Jūratė ARMONAVIČIŪTĖ
 3. Danutė GAJAUSKIENĖ
 4. Lolita GRABAUSKIENĖ
 5. Rasa MAČIULIENĖ
 6. Relita MIELĖ
 7. Algimantas ŠLAPIKAS
 8. Ramutė TOLIUŠYTĖ

Metalas ir juvelyrika 

 1. Leonas Vytautas GLINSKIS
 2. Regina RINKEVIČIENĖ
 3. Kamilė STANELIENĖ
 4. Agnė ŽALTAUSKAITĖ

 

Skulptorių sekcija

Sekcijos pirmininkas Mindaugas Jurėnas

 1. Petras AMANKAVIČIUS
 2. Robertas ANTINIS
 3. Artūras BURNEIKA 
 4. Gintaris Juozas ČESIŪNAS       
 5. Sigita DACKEVIČIŪTĖ
 6. Donatas DOVIDAVIČIUS
 7. Mindaugas JURĖNAS
 8. Gintaras KAMARAUSKAS
 9. Augustinas KLUODA
 10. Saulius KUIZINAS
 11. Kęstutis LANAUSKAS
 12. Domas Mykolas MALINAUSKAS
 13. Martynas MARTIŠIUS
 14. Vytautas NARUTIS
 15. Gediminas PAŠVENSKAS
 16. Evaldas PAUZA
 17. Marijus PETRAUSKAS
 18. Tautvilas POVILIONIS 
 19. Danielius SODEIKA
 20. Kazimieras Sigitas STRAIGIS
 21. Simas ŠIDLAUSKAS 
 22. Lukas ŠIUPŠINSKAS 
 23. Algimantas ŠLAPIKAS
 24. Juozas ŠLIVINSKAS
 25. Vytautas UMBRASAS
 26. Alfonsas VAURA
 27. Virginija VENCKŪNIENĖ
 28. Tadas Vosylius
 29. Tomas VOSYLIUS
 30. Artūras ŽILINSKAS
 31. Stasys ŽIRGULIS 

 

Tekstilės sekcija

Sekcijos pirmininkė Jolanta Šmidtienė

 1. Gaila AKELIENĖ
 2. Raminta BALTRUŠYTĖ 
 3. Liucija BANAITIENĖ
 4. Henrika BARTKUTĖ
 5. Marija BIRŽYTĖ
 6. Veronika DABKIENĖ
 7. Zinaida Irutė DARGIENĖ
 8. Lina DRIŽIŪTĖ-MALINAUSKIENĖ 
 9. Bronislava Milda DULKYTĖ
 10. Vita GELŪNIENĖ
 11. Bronė Sofija GIDEIKAITĖ
 12. Elona GUTAUSKAITĖ-ŠUSTAREVIENĖ
 13. Eglė JESULAITYTĖ
 14. Lina JONIKĖ 
 15. Greta KARDIŠIŪTĖ
 16. Bronislava Ina KAZIUKAITYTĖ
 17. Virginija KIRVELIENĖ
 18. Milda Ona KUČINSKIENĖ
 19. Inga LIKŠAITĖ 
 20. Giedrė LUCKUTĖ
 21. Ligita MARCINKEVIČIŪTĖ
 22. Gražina MARTINKEVIČIŪTĖ
 23. Zita MATEIČA
 24. Rasma NOREIKYTĖ
 25. Jūratė PETRUŠKEVIČIENĖ
 26. Irena PILIUTYTĖ 
 27. Birutė SARAPIENĖ
 28. Genovaitė SASNAUSKIENĖ
 29. Danutė Marija SELMISTRAITIENĖ
 30. Marijona SINKEVIČIENĖ
 31. Erika STELMOKIENĖ
 32. Genovaitė Ona SURGAILIENĖ
 33. Jolanta ŠMIDTIENĖ
 34. Loreta ŠVAIKAUSKIENĖ
 35. Aldona Ona TAMOŠAITYTĖ
 36. Danutė VALENTAITĖ
 37. Almyra WEIGEL 
 38. Daiva ZUBRIENĖ 
 39.  Monika ŽALTAUSKAITĖ GRAŠIENĖ

 

Garbės narys

Goran OHLDIECK

Lietuvos dailininkų sąjungos istorija

Sekcijos

Partneriai ir rėmėjai

Skip to content