Veiklos

Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius yra visuomeninė, pelno nesiekianti kūrėjų asociacija, įkurta 1944 m. Skyrius vienija profesionalius dailininkus ir dailėtyrininkus bei garbės narius.

LDS Kauno skyrius yra įsikūręs paveldiniame pastate, senojo miesto širdyje – Rotušės aikštėje 26.

LDS Kauno skyrius rengia, kuruoja ir dalyvauja rengiant dailės renginius, parodas, skelbia konkursus, vykdo įvairias kūrybines programas, bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio meno institucijomis, menininkais, menotyrininkais.

Pamatiniai LDS Kauno skyriaus tikslai – skatinti ir ginti laisvą kūrybą, profesionalios dailės ir dailėtyros sklaidą, jų įvairovę ir savitumą, propaguoti LDS Kauno skyriaus narių kūrybą Lietuvoje bei pasaulyje.

Vieni svarbiausių LDS Kauno skyriaus renginių yra tęstiniai projektai: tarptautinė autorinio stiklo meno projektas „Vitrum Balticum”, Kauno meno piknikas, tarptautinė Kauno grafikos bienalė.

LDS Kauno skyriui priklauso kūrybinis padalinys – galerija „Meno parkas”, organizuojanti, pristatanti Lietuvos ir tarptautinius meno projektus.

2022 metais Kauno skyriaus administracija persikėlė ir įkūrė naują galeriją „Drobė”, Drobės g. 62-308.

Lietuvos dailininkų sąjungos istorija

1935 m. rugsėjo 19 d. Kaune įkuriama Lietuvos dailininkų sąjunga.
1938 m. prijungiama Lietuvos dailininkų draugija.
1940-1941 m. vadinama Lietuvos dailininkų profesine sąjunga.
1941-1944 m. vadinama Lietuvos dailininkų sąjunga.
1944 m. performuojama į LSSR dailininkų sąjungą ir įteisinamas jos pavaldumas SSRS dailininkų sąjungai Maskvoje.
1944–1994 m. veikia Lietuvos dailės fondas.
1989 m. išstoja iš SSRS dailininkų sąjungos, įkuriama savarankiška Lietuvos dailininkų sąjunga – meno kūrėjų organizacija, kuri tęsia 1935 m. įkurtos Lietuvos dailininkų sąjungos kūrybinę ir visuomeninę veiklą.
1990 m. Vilniuje įkuriama Arkos dailės galerija.
1991 m. Vilniuje įkuriama Šv. Jono gatvės galerija (buvusi „Medalių galerija“).
1993 m. Vilniuje įkuriama Dailininkų sąjungos galerija (buvęs Vilniaus salonas ir Taikomosios dailės galerija).
1993 m. Panevėžyje įkuriama „Galerija XX“.
1995 m. įkuriamas Vilniaus grafikų centras, kuris 2000 m. įregistruojamas kaip Vilniaus grafikos meno centras ir įkuriama galerija „Kairė – Dešinė“.
1997 m. Kaune įkuriama galerija „Meno parkas“.
1997 m. įsteigiamas Dailės leidybos ir informacijos centras, kuris 2003 m. performuojamas į Dailininkų sąjungos leidyklą, kurioje spaudai rengiami dailės albumai, knygų serija Šiuolaikiniai Lietuvos dailininkai, žurnalas Dailė.
1998 m. įkuriama „Klaipėdos galerija“.
1998–2006 m. leidžiamas informacinis leidinys Mėnraštis. Nuo 2007 m. balandžio mėn. rengiamas informacinis leidinys Dailėraštis, kuris spausdinamas ir platinamas kaip savaitraščio „Literatūra ir menas“ priedas.

2019 m. LDS Šiaulių skyrius įsigijo naujas patalpas ir įkūrė Meno projektų erdvę, kurioje organizuoja parodas ir kitas kultūrines veiklas.
2022 m. LDS Kauno skyriuje atidaryta parodų ir projektų erdvė „Drobė“.

Sekcijos

Partneriai ir rėmėjai

Skip to content