Rimvydo Mulevičiaus personalinė paroda “AKVARELĖ IR PIEŠINIAI”

Maloniai kviečiame į Rimvydo Mulevičiaus personalinės parodos “AKVARELĖ IR PIEŠINIAI” atidarymą, kuris vyks kovo 11 d., 16.00 val., meno galerijoje „Fojė“ (Vytauto g. 69, Trakų kultūros rūmai).

Po parodos atidarymo, 17.00 val., Trakų kultūros rūmų didžiojoje salėje bus rodomas dokumentis filmas | KERNAGIS (filmas mokamas, bilieto kaina – 6 Eur).

Šioje parodoje bus eskponuojami rinktiniai Rimvydo Mulevičiaus akvarelės ir piešiniai. Autoriaus darbuose tarsi sakoma, kad tikrovės puošti nereikia, ji savaime yra išraiškinga, tereikia sugebėti tą išraišką vizualizuoti, atsiduoti studijiniam realizmui, demonstruojant pedantiškumą detalėms ir sunkiai pasiekiamą meistrystę. Jokiu būdu, tai nereiškia, kad dailininkas tik piešia tai, ką mato ar jam trūksta vaizduotės. Rimvydo Mulevičiaus kūriniuose tarp užfiksuotos tikrovės ir jos vizualizacijos, neišvengiamai įsiterpia pasirinktos perspektyvos, kampo, apšvietimo, detalumo ir kiti kintamieji, kurie sudaro tokį meninį vaizdinį, atmetantį vienus ir sureikšminantis kitus tos tikrovės elementus.

“Meninis Rimvydo pasaulis nėra siurealistinis vaizdinys ar sapnas, teikiantis tikrovei požymių, kurie ją peržengia ir tuo pačiu judesiu suspenduoja; tai groteskas, tikrovės sutirštinimas, išliekant jos ribose. „Aš nenoriu vaizduoti fantastiškos sapno tikrovės”, – tarsi sako autorius, nors dažnai mano meniniai vaizdiniai gali atrodyti būtent tokie. „Renkuosi vaizduoti mus supančią tikrovę, tik ne visuomet stengiuosi būti tiesmukas.” Tai buvo hipotetinės citatos pabaiga, o pats tegaliu pridurti tikslindamas: vienu atveju fantastika yra tikrovės atsisakymas, kitu – jos apibūdinimo ir reprezentavimo strategija. Būtent apie pastarąjį atvejį mes ir kalbame. Netekdama savo tikroviškumo, tai yra prarasdama akimi regimos tikrovės atitiktį, meninė tikrovė Rimvydo piešiniuose tuo pačiu judesiu šią sąsają susigrąžina, tik jau ne akies, o minties ir suvokimo akto horizontuose. Galutinai nesutapti su regima tikrove, iškraipyti jos proporcijas, sumontuoti neįmanomas scenas ir personažus, vadinasi, kurti tokias regimas formas, kurios siekia ne nutolti nuo tikrovės, bet siūlyti ekstravagantišką jos aiškinimą.” Doc. dr. Stasys Mostauskis

 

APIE AUTORIŲ
Prof. Rimvydas Mulevičius gimė 1957 m. gegužės 24 d., Vilniuje. 1980 m. įstojo į Vilniaus dailės instituto (dabar Vilniaus dailės akademija) Tapybos katedros Vitražo studiją, kurią baigė 1986 m. Vitražo meno mokėsi pas prof. A. Stoškų. Baigęs Vilniaus dailės institutą buvo paskirtas į VDI Kauno pramoninį dailės fakultetą (dabar Kauno dailės fakultetas) vyr. dėstytojo pareigoms, dėstė piešimą. Šiuo metu yra VDA Kauno dailės fakulteto Vizualaus meno katedros profesorius, Piešimo studijos vadovas. Dėsto piešimą, klasikinio vitražo pagrindus, akvarelę ir plastinę anatomiją.
2011 m. R. Mulevičiui suteiktas profesoriaus pedagoginis vardas.
Prof. R. Mulevičius dirba vitražo, piešimo, tapybos ir grafikos srityse. Sukūrė nemažai vitražų įstaigose, privačiuose interjeruose ir bažnyčiose. Menininko vitražų yra ir užsienyje. Paminėtinas jo vitražas „Metų laikai“, Norvegijoje, Remi mieste, taip pat iškirtiniai jo kūrybos vitražai yra iškeliavę į Vokietiją bei Prancūziją.
Pastaraisiais metais prof. R. Mulevičius ypatingai daug dirba piešimo ir tapybos srityse. Dalyvauja jungtinėse parodose, taip pat rengia personalines tapybos ir piešimo parodas. Menininkui piešinys yra ta forma, kuri išlaisvina kūrėjo dvasią. Profesoriaus iniciatyva Kauno dailės fakultete atgaivintos studentų geriausių piešinių parodos, jo pastangomis animuojamos Kauno meno mokyklos akademinio piešimo tradicijos.
Prof. R. Mulevičius savo gyvenimo ir kūrybos credo laiko filosofo ir teologo Šv. Augustino pasakymą: „Neklaidžiok lauke, grįžk į savo vidų: žmogaus viduje gyvena tiesa.“ („Noli foras ire, in te ipsum redi. In interiore homine habitat veriatas“).

Paroda veiks iki balandžio 10 d.
Įėjimas nemokamas.
Maloniai kviečiame!

Meno galerijos “Fojė”

Parodų kuratorė Renata Semaškienė

Mob. tel. 8 689 50555

 

Skip to content