KRISTINA ANCUTAITĖ. 100 KAUNO (AT)VAIZDŲ. ŽEMAITĖ – ŽODŽIŲ AUDĖJA

Projektas realizuojamas Žemaitės g. 8

„Esu dailininkė, keramikė, architektė. Kūryboje akcentuoju savitumą ir originalumą. Kūriniuose jungiu porceliano plastiką, grafinį piešinį ir interjerą.

Patinka drąsūs ir novatoriški sprendimai. Vertinu kūrybinės idėjos originalumą. Mene ir kūryboje svarbiausia yra tikslas. Jis būtinas kaip kelias į didesnį pasaulio ir savęs supratimą, jis praturtina mūsų sielas kūrybine aistra. Tikiu, kad kiekviename kūrinyje slypi gabalėlis Dangaus.“

Pateikite tris taikliausiai Jūsų kūrybą atspindinčias citatas.

Menas yra asmeninė mūsų minčių, emocijų, intuicijos ir troškimų išraiška.

Meno kūrinys – lyg sala kasdienybės vandenyne, į kurią prašome atvykti be išankstinių nuostatų ir asmeniškai atrasti meno kūrinio sielą.

Menas yra priemonė išreikšti nuomonę ar jausmą arba sukurti kitokį požiūrį į pasaulį.

Kas Jums aktualu mene: ar atspindėti šiuolaikines socialines problemas, ar kalbėti fundamentaliomis kategorijomis? Kokia technikos, medžiagų, informacijos ir kt. kombinacija tinkamiausia Jūsų stilistinei išraiškai?

Menas neturi atspindėti socialinių problemų, menas turi statyti tiltus per socialines bedugnes ir apšviesti nūdienos šešėlius.

Kas ir kodėl menininkui didžiausias iššūkis? Koks jis buvo anksčiau ir koks yra dabar? Kaip šie pokyčiai veikia Jus?

Esminis meno ir grožio skirtumas – iki mūsų dienų keliamas klausimas. Menas nebūtinai yra grožis, bet jeigu jis kelia emocijas, verčia sustoti ir susimąstyti, vadinasi, tai ir yra menas.

Kurie kūriniai, kūrybos įvykiai Jums svarbiausi? Ties kuriais sustoja laikas ir kuriuos norisi dar kartą įvertinti, pasverti momento, kada jie buvo sukurti, svarbą? Gal tai tikrai TAS kūrinys, dėl kurio ir buvo pasirinktas menininko kelias?

Menininkas yra pasaulio keliautojas. Jis, kaip niekas kitas, gali paskui save palikti pėdsaką ar brydę. Kiek gilus tas pėdsakas, pasakys kita karta.

Kurie kūrėjai darė arba iki šiol daro Jums įtaką? Kurių menininkų darbai, filosofija artimiausia Jūsų idėjoms?

Man Ray – vaizdų abstrakcijos ir aistra kurti derinant įvairialypes technikas. „Niekada nesistengiau atskleisti savo svajonių, bet visada ryžtingai siekiau jas įgyvendinti“, – sakė šis menininkas.

Joan Miro – asmeninis stilius ir savita forma. Dėmesys simboliui, kaip žiniai, išplaukiančiai iš kūrinio vaizdinių. Ekscentriškas stilius bei unikalus požiūris, kurio jis laikėsi ne tik savo kūriniuose, bet ir kreipdamasis į meno pasaulį apskritai. „Stengiuosi atrasti spalvas kaip žodžius, formuojančius eilėraščius, kaip natas, kuriomis užrašomi muzikos garsai“, – teigė jis.

Kažkada labai madingai ir paslaptingai skambėjo burtažodis „menininko dirbtuvė“. Ar ji, kaip sakrali metafizinės tikrovės vieta, tebėra prasminga? Kam ji tarnauja šiandien? Ką įdomaus joje rastų kolega arba gerbėjas, vertintojas, žiūrovas?

Idėja, virsmas, kūrinys – tai užgimsta menininko galvoje, čia yra tikrosios ir nepakeičiamos mūsų dirbtuvės. Kūrinio materializavimo vieta ar scena, kurioje mes jį pristatysime, pabėgo iš suvaržytų erdvių ir menas jau gyvena šalia mūsų.

Iš meno studijos išeiname į miestą. Apibrėžkite savo santykį su Kaunu. Apie ką būtų Jūsų pasakojama Kauno istorija? Kurioje vietoje svečiui pasiūlytumėte praleisti simbolinę valandą?

Kaunas – ne tik mano miestas, jis – mano jausmas apie namus. Sentimentais apipinta, suasmeninta erdvė – Žaliakalnis. Čia laikas sustoja ir tave ištinka koma, užpildyta laiko plyšiuose stebuklingai išgyvenusia miesto dvasia. Tik čia kiekvienas kiemas pasakoja savitą miesto gyvenimo istoriją.

Kuo žavus, paslaptingas, įdomus ir tinkamas Jūsų idėjai realizuoti yra pasirinktas pastatas ir jo aplinka šio projekto kontekste?

Žemaitės gatvė – ir visai neypatinga, ir kartu išskirtinė Kauno erdvė. Ši gatvė – viena iš daugelio gatvių, formuojančių Žaliakalnio gatvių tinklą. Viena senųjų arterijų, be kurios miesto širdis tiesiog nustotų plakti. Galimybę iš naujo atrasti tai, kas yra šalia mūsų, atspindi pastatas Žemaitės g. Nr. 8. Čia gyvena senieji kauniečiai, menantys gatvelės, namo, o kartu ir Kauno istorijas.

Kuri pastato, jo aplinkos ar savininko istorija, kurie faktai Jus sudomino ir paskatino rinktis būtent šį objektą?

Sudomino žmonės, bendruomenė, besirūpinanti ir puoselėjanti savo aplinką ir gatvelės istoriją. Atvira, gerai matoma namo Nr. 8 siena leistų įsimbolinti gražų mažos Kauno gatvelės pavadinimą, kurti naujas istorijas ar jų tęsinius.

Ar galėtumėte plačiau atskleisti savo kūrinio idėją, pagrindinę mintį, istoriją, kontekstą?

Kūrinys – simbolis, užkoduojantis laikotarpio ir istorijos sąvokas. Atėjo laikas, kai miestas tampa didele balta drobe. Kokius ženklus paliksime šioje drobėje mes? Ar liksime stebėtojais ar tapsime nebijančiais klysti?

Kaip interpretavote pastato ir jo aplinkos istoriją? Kokio kūrinio turėtume tikėtis? Kaip vestumėte ekskursiją, jei organizuotumėte pati?

Tai paprastų žmonių istorijos mažose Kauno gatvelėse. Su ekskursijos dalyviais kalbėčiausi apie vietas, kur namas glaudžiasi prie namo, o žmogus prie žmogaus.

Skip to content